Phim Hành động

The Vigilante
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Tây Xuất Ngọc Môn
Tập 38-End VietSub
Lupin Phần 3
Tập 7-End VietSub
Cảnh Sát Sông Hàn
Tập 6-End VietSub
Johnny & Clyde: VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 1080p
Us or Them: VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 720p
The Fight Machine: (VietSub)
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Til Death Do Us Part
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Tình Mẹ Con
Thuyết Minh 1080p
Underverden II: VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 1080p
Polis Evo 3 - VietSub
VietSub + Thuyểt Minh 1080p
Hội Sát Nhân Đọc Sách
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Đại Dương Mênh Mông
Thuyết Minh - VietSub 1080p