Phim Kinh dị

Cô Dâu Giấy
VietSub 720p
Lễ Tạ Ơn
Thuyết Minh 1080p
Trúng Tà
VietSub 720p
High Cookie
Tập 20-End VietSub
The Elevator
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Heir Of The Witch
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Night Of The Hunted
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Dream Scenario
VietSub + Thuyết Minh 720p
Manodrome
VietSub + Thuyết Minh 720p
Đó Là Một Con Dao Tuyệt Vời
VietSub + Thuyết Minh 720p
The Marsh King's Daughter
Thuyết Minh 1080p
Lá Phiếu Tử Hình
Tập 12-End VietSub
Sự Điên Cuồng
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Malibu Horror Story
VietSub + Thuyết Minh 720p
The Exorcist: Believer
Thuyết Minh 1080p
Fables For The Witching Hour
VietSub + Thuyết Minh 1080p
Fog City
VietSub + Thuyết Minh 1080p